Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10014-4 96182/2021 07.07.2021 I Molde kommune - vedtak - riving av uthus og oppføring av nytt anneks /uthus gbnr 260/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2021/10014-3 95546/2021 06.07.2021 U Molde kommune - riving av uthus og oppføring av nytt anneks /uthus gbnr 260/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Johnny Loen Bestill
2021/10014-2 82817/2021 28.06.2021 I Kopi: Molde kommune - riving av uthus og oppføring av nytt anneks /uthus gbnr 260/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2021/10014-1 74648/2021 11.06.2021 I Molde kommune - riving av uthus og oppføring av nytt anneks /uthus gbnr 260/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg

← postjournal