Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10013-2 99836/2021 18.07.2021 I Entreprenørens egenkontroll ved arbeid i offentlig veg Halfdan Solheim AS Eva Blø Lyngvær Bestill 4 vedlegg
2021/10013-1 74645/2021 11.06.2021 I Smøla kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV6200 - Møre og Romsdal - APV20216831-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 4 vedlegg

← postjournal