Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10012-3 82862/2021 29.06.2021 I Kopi: Rauma kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 163/78, Nysetra - dispensasjon frå reguleringsplan Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Ingeborg Forseth Bestill
2021/10012-2 74833/2021 29.06.2021 U Rauma kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 163/78, Nysetra - fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/10012-1 74618/2021 11.06.2021 I Rauma kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 163/78, Nysetra - dispensasjon frå reguleringsplan Rauma kommune - byggesak Ingeborg Forseth Bestill 9 vedlegg
2018/10012-18 140268/2020 04.11.2020 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10012-12 70692/2020 19.06.2020 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10012-10 146025/2019 13.12.2019 U Avslag på fri skoleskyss til Ålesund voksenopplæring - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal