Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10007-2 75202/2021 14.06.2021 U Herøy kommune - fv 5876 - gbnr 13/57 - merknad til nabovarsel Paul Kristian Hovden Lisa Enstad Bestill
2021/10007-1 74529/2021 11.06.2021 I Herøy kommune - Nabovarsel - fasadeendring - gbnr 13/57 - Leinevegen 271 Paul Kristian Hovden Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg
2019/10007-4 56110/2021 21.04.2021 I Nettvirksomheten til NEAS AS fisjonert ut til selskapet NEAS NETT AS Opplæringskontoret for Elektrofag MR Torill Stavik Angvik Bestill 1 vedlegg

← postjournal