Offentlig postjournal for 14.06.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 andre virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9062-20 75257/2021 31.05.2021 I Fwd: Klage på drosjer ***** ***** ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2021/9062-19 75255/2021 25.05.2021 I Klage på drosjer i ***** ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2021/9995-7 75253/2021 14.06.2021 I Godkjenning som lærebedrift Aspekt Hustadvika Ola Ivar Eikebø Bestill 2 vedlegg
2021/10055-3 75239/2021 14.06.2021 I Signert søknad Adam Rashrash Merete Jeanette Daae Bestill 1 vedlegg
2021/9686-2 75225/2021 14.06.2021 I Kristiansund kommune - sefrak - rivning av brygge i Strandgata 60 gbnr 9/62 Kristiansund Fiskeindustri AS Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2020/15073-6 75223/2021 14.06.2021 I Ørsta kommune - fv 655 - E39 Vegvisningsskilt til Store-Standal Ørsta Næringskontor Elisabeth Mansfield Bestill 4 vedlegg
2020/9965-11 75220/2021 14.06.2021 X Kontroll av avkjørsel - Gjemnes kommune - gbnr 75/2 - Sørlandsvegen 1968 Ida Sigerseth Bestill 2 vedlegg
2021/10142-1 75217/2021 14.06.2021 I Forslag om innkjøpsordning for å sikre funksjonell tilgang til internett og telefontjeneste til alle - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eivind Vartdal Ryste Bestill 4 vedlegg
2019/158-3 75214/2021 14.06.2021 U Melding til leverandør - Klatre- og friluftslivsutstyr til Møre og Romsdal fylkeskommune Oslo Sportslager AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/10140-1 75209/2021 14.06.2021 I Ålesund kommune - nærføring - graving - fv 526 - Ellingsøyvegen 51 Linn Eren Gjelseth Røyset May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2017/13803-4 75207/2021 02.06.2021 I Referat fra dialogmøte 25.05.21 Jernbanedirektoratet Janne Lønsethagen Bestill 2 vedlegg
2021/10007-2 75202/2021 14.06.2021 U Herøy kommune - fv 5876 - gbnr 13/57 - merknad til nabovarsel Paul Kristian Hovden Lisa Enstad Bestill
2021/10139-1 75200/2021 14.06.2021 I Molde kommune - utbedring av vegkryss - Langmyrvegen - Frænavegen - Frænavegen 99 ***** Lisa Enstad Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2021/7839-1 75188/2021 31.05.2021 X Historikk - 02.12.2014 - 03.04.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/9460-3 75186/2021 14.06.2021 I Kopi: Ulstein kommune - deling av grunneigedom gbnr 6/8, Bøen 19 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/9976-2 75184/2021 14.06.2021 U Averøy kommune - fv 6088 - gbnr 52/24 - merknad til nabovarsel Reidar Nikolai Brandstad Lisa Enstad Bestill
2021/7002-6 75183/2021 14.06.2021 I Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsendring Fitjalia Ole Jostein Fet Ingeborg Forseth Bestill
2021/7838-1 75182/2021 31.05.2021 X Historikk - 29.06.2017 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/15329-6 75181/2021 14.06.2021 I Anmodning om utbetaling regionalt forskningsfond prosjekt 317598 Kitin Anne-Marthe Frostad Bestill 4 vedlegg
2021/9746-2 75177/2021 14.06.2021 U Hustadvika kommune - fv 64 - gbnr 157/8 - merknad til nabovarsel Asplan Viak AS avd Molde Ane Øie Jordahl Bestill
2021/7837-1 75176/2021 31.05.2021 X Historikk - 26.08.2010 - 30.01.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/9727-2 75175/2021 14.06.2021 U Surnadal kommune - fv 670 - gbnr 38/1 - merknad til nabovarsel Surnadal kommune Lisa Enstad Bestill
2021/7835-1 75174/2021 31.05.2021 X Historikk - 23.01.2013 - 13.11.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/9303-2 75170/2021 11.06.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - oppføring av naust og sammenhengende kai - gbnr 112/409 - Bud - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/9352-4 75169/2021 10.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av nausttomt - gbnr 70/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/9239-4 75168/2021 14.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av hyttetomt - gbnr 143/3 - dispensasjon frå kommuneplanen STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/10138-1 75167/2021 14.06.2021 I Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Fale - oppstart Statens vegvesen Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2021/9092-8 75163/2021 14.06.2021 I Sunnmøre torsk AS - Lausund i Ålesund kommune - vedlegg Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/8141-90 75162/2021 14.06.2021 I Endra skuleskyss frå 23.08.21 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/10136-1 75160/2021 14.06.2021 I Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Romfo - oppstart Statens vegvesen Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2021/9281-3 75158/2021 14.06.2021 I Godkjenning av faglig leder - Hopmark Havfiske AS, avd Fiskebank ***** Fride Bae Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2016/777-34 75157/2021 10.06.2021 I Godkjenning av faglig leder - Salmar Farming AS, avd Vestnes ***** Fride Bae Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2010/4508-52 75156/2021 14.06.2021 I Eiermøte og ordinær Generalforsamling 22. juni 2021 Trollheim Gunn Randi Seime Bestill 4 vedlegg
2013/8379-19 75155/2021 04.06.2021 I Avtale om kjøp av tannhelsetenester for rusmisbrukarar Tannlege Veronica Pedersen Anthony Valen Bestill
2021/10039-1 75153/2021 07.06.2021 I Spesifisert kostnadsoversikt ***** Anthony Valen Paragraph Unntatt off
2021/8141-89 75151/2021 14.06.2021 I Tidspunkt med samtidskonflikter i Volda ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/171-154 75149/2021 14.06.2021 I Covid-19 Stimuleringstilskot til lærebedrifter - Reiseliv/Ysk-lærling DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE Berit Brudeseth Bestill
2021/10101-1 75142/2021 14.06.2021 I Molde kommune - kryssing - graving - fv 6020 - Langfjordvegen 163 Istad Fiber AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2021/7834-1 75131/2021 31.05.2021 X Historikk - 01.07.2015 - 01.04.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10058-1 75127/2021 14.06.2021 X Historikk - 05.07.2013 - 19.05.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7833-1 75126/2021 31.05.2021 X Historikk - 26.05.2014 - 20.02.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10057-1 75125/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.11.2010 - 15.04.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10056-1 75123/2021 14.06.2021 X Historikk - 23.08.2007 - 19.09.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10054-1 75119/2021 14.06.2021 X Historikk - 18.08.2006 - 04.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7832-1 75118/2021 31.05.2021 X Historikk - 15.08.2006 - 18.02.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10052-1 75114/2021 14.06.2021 X Historikk - 05.05.1986 - 14.08.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10047-1 75111/2021 14.06.2021 X Historikk - 26.11.2013 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10102-1 75108/2021 14.06.2021 I Averøy kommune - frådeling av parsell med påstående bolighus/våningshus gbnr 50/7 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune v/plan og byggesak Ingeborg Forseth Bestill 5 vedlegg
2021/10044-1 75106/2021 14.06.2021 X Historikk - 02.09.2008 - 13.01.2011 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10042-1 75104/2021 14.06.2021 X Historikk - 05.11.1987 - 11.07.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10041-1 75100/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.06.2006 - 05.08.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/8767-2 75098/2021 14.06.2021 U Sykkylven kommune - fv 5916 - gbnr 7/28 - svar på søknad etter veglova Robert Sætre Lisa Enstad Bestill
2021/10069-1 75097/2021 14.06.2021 X Historikk - 29.08.2011 - 06.07.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7831-1 75096/2021 31.05.2021 X Historikk - 31.01.1995 - 29.08.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10065-1 75093/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.06.1995 - 25.07.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/8843-29 75092/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 1 i Aure kommune Ellen Kjørsvik Isaksen m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2021/10062-1 75089/2021 14.06.2021 X Historikk - 14.09.2006 - 18.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7830-1 75087/2021 31.05.2021 X Historikk - 22.06.1995 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10060-1 75085/2021 14.06.2021 X Historikk - 27.09.2002 - 15.10.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/3735-90 75078/2021 14.06.2021 I Vestnes kommune - gbnr 23/4 - underretning om matrikkelføring og oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens § 6) Vestnes kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/7483-5 75077/2021 14.06.2021 I Kopi: Sula kommune - naustprosjekt og utlegging av felles flytebrygge for 16 båtar - gbnr 66/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/9676-2 75076/2021 13.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0492 - oppgradering av butikken til Havgula Kunst og Hobbylag HAVGULA KUNST OG HOBBYLAG Elin Lorentzen Bestill 3 vedlegg
2021/9672-8 75072/2021 13.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0493 - Sommerfuglens vingeslag MENTAL HELSE SKODJE/ØRSKOG Camilla Wiik Bestill 2 vedlegg
2021/9411-3 75070/2021 07.06.2021 I Avvisning av søknad om støtte til prosjektet Bygningsintegrert termisk batteri ENOVA SF Ingvild Nistad Bestill
2021/7829-1 75065/2021 31.05.2021 X Historikk - 01.07.2008 - 02.12.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/12120-42 75063/2021 13.06.2021 I Høringsuttalelse til regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal for 2022–2027 Svorka Energi Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2020/4805-4 75058/2021 08.06.2021 I Legeerklæring ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/7827-1 75056/2021 31.05.2021 X Historikk - 03.07.2012 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7826-1 75053/2021 31.05.2021 X Historikk - 30.12.1994 - 01.07.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/10832-4 75051/2021 04.06.2021 I Melding om opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel Lovise Grøtta Grav Lisa Enstad Bestill
2021/9453-2 75050/2021 14.06.2021 I Kopi: Ulstein kommune - utlegging av flytebrygge og landgang gbnr 20/24 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/10099-1 75048/2021 11.06.2021 I Giske kommune - frådeling av to parsellar gbnr 130/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Giske kommune Synnøve Valle Bestill 3 vedlegg
2020/8250-7 75046/2021 14.06.2021 I Vedtak om avvisning av søknad om momskompensasjon - EMBLEM IDRETTSLAG, org.nr. 984 030 975 - anleggsnummer: 75908 - anlegg: Emblem stadion, 7'erbane kunstgress Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/8245-8 75045/2021 14.06.2021 I Vedtak om avvisning av søknad om momskompensasjon - EMBLEM IDRETTSLAG - 984 030 975 - anleggsnummer: 8305 - anlegg: Emblem stadion, kunstgressbane Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2021/10079-1 75043/2021 14.06.2021 I Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsendring - fv 20 Nerlandsøybrua - offentleg ettersyn og oppstart Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 13 vedlegg
2009/3099-15 75041/2021 08.06.2021 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7825-1 75039/2021 31.05.2021 X Historikk - 08.12.2015 - 20.03.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7823-1 75036/2021 31.05.2021 X Historikk -27.06.2016 - 08.10.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10046-1 75035/2021 08.06.2021 I Averøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for industriområde Hasløy Sør SWECO NORGE AS Ingeborg Forseth Bestill
2021/9739-3 75033/2021 13.06.2021 U Begrunnelse for vedtak om å nekte innsyn ***** Heidi-Iren Wedlog Olsen Paragraph Unntatt off
2021/7822-1 75030/2021 31.05.2021 X Historikk - 13.02.2012 - 02.11.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/9337-2 75028/2021 13.06.2021 I Digitalisering av SEFRAK-foto - Nasjonalbiblioteket IKA MR Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill
2021/9673-10 75026/2021 13.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0490 - «Tippoldefar Jakobs julekort» - ei førjulsforestilling OLLA RYPDAL Åshild Widerøe Bestill 2 vedlegg
2021/9729-2 75024/2021 14.06.2021 U Hustadvika kommune - fv 64 - gbnr 164/728 - merknad til nabovarsel ARKITEKTENE BBW AS Ane Øie Jordahl Bestill
2020/5043-93 75020/2021 13.06.2021 I Årsrapport og regnskap 2020 - Seanse Seanse Camilla Wiik Bestill 2 vedlegg
2019/11945-5 75014/2021 31.05.2021 I Del rapport ang, NKF-7/20 - regnskap og årsmelding SLUKKENS VENNER Anna Eline Eneberg Bestill
2021/7821-1 74999/2021 31.05.2021 X Historikk - 29.06.2007 - 01.07.2010 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7819-1 74996/2021 31.05.2021 X Historikk - 28.02.2013 - 29.04.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7818-1 74990/2021 31.05.2021 X Historikk - 29.08.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10066-1 74988/2021 12.06.2021 I Utdanningsmuligheter shitkid Erik Brekken Bestill
2021/9928-2 74983/2021 11.06.2021 I Kopi: Ålesund kommune - frådeling av grunneigedom gbnr 803/80 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/10063-1 74980/2021 14.06.2021 I Stadfesting om delt bosted - 2021 - 2022 (bestilling #73664) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/10061-1 74976/2021 14.06.2021 I Stadfesting om delt bosted - 2021 - 2022 (bestilling #73663) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/9509-2 74975/2021 14.06.2021 U Hustadvika kommune - fv 664 - gbnr 18/1 - svar på henvendelse om endring av vedtak BYGGPARTNER STIG HAVNES Ane Øie Jordahl Bestill
2020/8973-13 74971/2021 12.06.2021 I Vedlegg til førre e-post Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2021/8141-88 74970/2021 14.06.2021 I Hareid kommune - utbetring/oppføring av veg, pumpehus, anlegg, vatn og avlaupsleidningar - gbnr 48/144 - Røysetvegen - dispensasjon frå kommuneplan ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2020/13307-4 74968/2021 14.06.2021 I kursbevis Torill Brastad Fjord Kommune - Torill Brastad Linn Helen Falk Bestill
2021/8621-2 74967/2021 14.06.2021 I Vedtak om avvisning av søknad om momskompensasjon for idrettsanlegg - ELLINGSØY IDRETTSLAG, org.nr. 971 534 664 - anleggsnummer: 78204 - anlegg: Nes stadion, kunstgrasbane 9'er Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2021/9513-3 74964/2021 14.06.2021 U Vestnes kommune - fv 5981 - gbnr 3/9 - midlertidig svar på anmodning om forhåndsuttalelse Stine Haugland Ane Øie Jordahl Bestill
2019/12120-41 74961/2021 11.06.2021 I Høringssvar - regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027 Åsa Renman Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2021/10051-1 74956/2021 11.06.2021 I Forslag til endring av yrkestransportloven - høring Kollektivtrafikkforeningen Inge Rønstad Bestill 1 vedlegg
2021/8126-116 74955/2021 14.06.2021 I Krav om stenging buss-stopp Spjelkavik Barneskole. ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/10055-1 74951/2021 14.06.2021 I Søknad om drosjeløyve - Adamkomp Adham Mohammed Khier Rashrash - 919701390 ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2021/10049-1 74948/2021 11.06.2021 I Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - høring Vestland fylkeskommune Janne Lønsethagen Bestill 1 vedlegg
2018/9248-19 74941/2021 14.06.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #73659) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/4269-24 74932/2021 11.06.2021 I Protokollar frå møte i eldrerådet og råd for funksjonshemma den 090621 Vestnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2021/10053-1 74924/2021 14.06.2021 I Kristiansund kommune - oppføring av kai i Garverigata 10 gbnr 2/613 - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg
2021/9268-2 74918/2021 11.06.2021 I BIO-søknad Trapperingen - Espen Eriksen Øyvind Tveten Bestill
2021/5211-7 74909/2021 14.06.2021 U Gjemnes kommune - fv 6114 - gbnr 52/3 - endelig godkjenning etter veglova av endret avkjørsel Trond Gildestad Ida Sigerseth Bestill
2018/11839-11 74907/2021 13.06.2021 I Kaihuset Lars O. Foss Helge Aarset Bestill 3 vedlegg
2021/10050-2 74906/2021 14.06.2021 I Giske kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV5950 - Møre og Romsdal - Jussbakken - APV20201829-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 5 vedlegg
2021/10050-1 74905/2021 14.06.2021 I Giske kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV5950 - Møre og Romsdal - Jussbakken - APV20201829-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 5 vedlegg
2021/9673-9 74900/2021 11.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0478 - Musikalen Tibor og Vera TEKST Svein Sæter Åshild Widerøe Bestill 3 vedlegg
2021/9774-3 74894/2021 11.06.2021 I Molde kommune - Skilting - fartsgrense - fv 668 - Rakvåg på Otrøya Pål Kroken Erna Varhaugvik Bestill
2021/3735-89 74878/2021 11.06.2021 I Averøy kommune - Protokoll for oppmålingsforretning - gbnr 67/25 Averøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/8141-87 74877/2021 14.06.2021 I Vg2 TAF elevar - Myklebust verft og Larsnes Mek- skyss sommaren 2021 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2020/13683-5 74875/2021 11.06.2021 I Søknad om heving av lærekontrakt ***** Hanne Småge Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/10043-1 74872/2021 14.06.2021 I Vedrørende skoleskyss for funksjonshemmet elev ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/9239-2 74871/2021 14.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av hyttetomt - gbnr 143/3 - dispensasjon frå kommuneplanen Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/10040-1 74869/2021 11.06.2021 I Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta - høring Olje- og energidepartementet Bengt Endreseth Bestill 3 vedlegg
2021/10031-1 74867/2021 14.06.2021 X Historikk - 14.06.2011 - 28.06.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10030-1 74866/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.08.1996 - 20.05.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10029-1 74864/2021 14.06.2021 X Historikk - 10.11.1975 - 06.06.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/7016-3 74863/2021 14.06.2021 U Stranda kommune - fv 60 - gbnr 52/135 - tillatelse etter veglova til flytting av avkjørsel BERGE ANLEGG AS Lisa Enstad Bestill
2021/10023-1 74859/2021 14.06.2021 X Historikk - 04.07.1995 - 01.08.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10022-1 74856/2021 14.06.2021 X Historikk - 24.09.2009 - 20.02.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10019-1 74855/2021 14.06.2021 X Historikk - 27.08.2014 - 14.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10018-1 74853/2021 14.06.2021 X Historikk - 04.07.2002 - 06.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10017-1 74850/2021 14.06.2021 X Historikk - 19.12.1994 - 23.05.2006 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10037-1 74849/2021 11.06.2021 I Orientering om endring av oppfølgingsansvar for Statens Havarikommisjons sikkerhetstilrådinger på vei Samferdselsdepartementet Arild Fuglseth Bestill 1 vedlegg
2021/10016-1 74848/2021 14.06.2021 X Historikk - 26.09.2006 - 22.08.2008 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10015-1 74846/2021 14.06.2021 X Historikk - 19.04.2004 - 18.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/9352-3 74839/2021 14.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av nausttomt - gbnr 70/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/10038-1 74838/2021 14.06.2021 I Ålesund kommune - oppføring av vinterhage gbnr 140/22 - dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 11 vedlegg
2021/10036-1 74836/2021 14.06.2021 I Sula kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - EV39 - Møre og Romsdal - APV20217168-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 9 vedlegg
2021/10033-1 74831/2021 11.06.2021 I Signert samarbeidsavtale INTERACT prosjektet Universitetet i Stavanger Hilde Meringdal Bestill 1 vedlegg
2021/8126-114 74829/2021 11.06.2021 I Endring i skoleskyss Humla fra høsten ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2020/4571-7 74828/2021 25.03.2021 I Tilrettelagt skuleskyss ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/8138-41 74827/2021 11.06.2021 I Fredag 18. juni ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2020/4571-6 74824/2021 25.03.2021 I Tilrettelagt skuleskyss ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/10034-1 74817/2021 14.06.2021 I Vestnes kommune - oppføring av vetestove frå eldre tid på Lundsfjellet gbnr 188/2 - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Ingeborg Forseth Bestill 1 vedlegg
2021/8141-85 74815/2021 10.06.2021 I Pris Grothaug - Hornindal skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8141-84 74814/2021 14.06.2021 I Pris Grothaug - Hornindal skule ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/10032-1 74812/2021 14.06.2021 I Kristiansund - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV6246, KV11400, KV7800, PV7800- Stenging Verkstedveien vest ved rundkjøring - Møre og Romsdal - APV20217184-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 3 vedlegg
2021/10028-1 74811/2021 12.06.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2019/8333-4 74751/2021 14.06.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #73656) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/9211-2 74738/2021 14.06.2021 I Kopi: Averøy kommune - utlegging av flytebrygge - gbnr 80/10 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/9111-3 74737/2021 14.06.2021 I Kopi: Averøy kommune - frådeling frå gbnr 138/1 som tilleggsareal til gbnr 138/11 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/9253-2 74736/2021 14.06.2021 I Kopi: Averøy kommune - oppføring av små eneboliger - gbnr 82/226 - dispensasjon fra reguleringplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/9995-5 74734/2021 14.06.2021 I Godkjenning som lærebedrift Aspekt Hustadvika Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8886-4 74723/2021 14.06.2021 I Kopi: Aure kommune - deling av eiendom - gbnr 110/7 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/9736-2 74722/2021 14.06.2021 I Kopi: Aure kommune - etablering av vann-/avløpsanlegg til fritidsbolig - gbnr 5/14 - Kobbskjeret på Rottøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/7122-10 74714/2021 11.06.2021 I Gebyr, TAXI NORDMØRE AS, kr. 17.000,- Taxi Nordmøre Merete Jeanette Daae Bestill
2020/5360-6 74713/2021 12.06.2021 I Bankkontonummer til bedriften ***** Torill Stavik Angvik Paragraph Unntatt off
2021/10021-1 74701/2021 13.06.2021 I Aure kommune - fv 6186, Aursundvegen - dispensasjon fra byggegrense gbnr 30/32 - bygge gapahuk for 4 hengekøyer ÅSE ULFSNES Ida Sigerseth Bestill 3 vedlegg
2017/14114-7 74700/2021 13.06.2021 I Refusjonskrav for drift av Humla Akutt og RUFS 01.01.2021 - 31.07.2021 ***** Kari Trøen Aune Paragraph Unntatt off
2020/12638-9 74695/2021 13.06.2021 I Søknad om omdisponering av midlar til utbygging av breiband - tilsagnsnr 2020-0303 Herøy kommune Anne-Marthe Frostad Bestill 1 vedlegg
2020/13512-35 74650/2021 11.06.2021 I Nesset Prestegard Per Einar Langseth Christ Allan Sylthe Bestill 6 vedlegg
2021/8188-16 74649/2021 11.06.2021 I Innspel frå Rauma kommune om ruteendringsprosessen 2022 Rauma kommune Svein Ivar Aarskog Bestill 1 vedlegg
2021/10014-1 74648/2021 11.06.2021 I Molde kommune - riving av uthus og oppføring av nytt anneks /uthus gbnr 260/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2021/10013-1 74645/2021 11.06.2021 I Smøla kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV6200 - Møre og Romsdal - APV20216831-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 4 vedlegg
2020/15318-6 74644/2021 11.06.2021 I Tilbud om samarbeid - Dokumentasjon av erklæringsbygninger - NIKU NIKU Ola Hjelen Bestill 2 vedlegg
2020/14489-9 74638/2021 07.06.2021 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Kystverket Synnøve Valle Bestill
2020/18622-14 74636/2021 11.06.2021 I Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til Lerøy Midt AS for lokalitet 12294 Kjerstad i Ålesund kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2021/10012-1 74618/2021 11.06.2021 I Rauma kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 163/78, Nysetra - dispensasjon frå reguleringsplan Rauma kommune - byggesak Ingeborg Forseth Bestill 9 vedlegg
2020/8843-22 74612/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 53 bnr 68 i Aure kommune Eiler Karlsen Wessel m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2013/841-18 74604/2021 10.06.2021 I Læreplan kjemiprosessfaget EKORNES AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/8843-21 74601/2021 11.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør gnr 53 bnr 30 i Aure kommune Eiler Karlsen Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2012/11017-12 74599/2021 11.06.2021 I Godkjenning som lærebedrift VARDE AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/6651-5 74546/2021 11.06.2021 I Vedrørende gbnr 14/96 - Sykkylven kommune Geir Brekke Sandra Helen Alnes Bestill
2021/8277-3 74540/2021 10.06.2021 I Smøla kommune - skilting - sauehold Indre Roksvåg - fv 669 Sigmund Roksvåg Erna Varhaugvik Bestill
2020/8843-20 74526/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør fr gnr 53 bnr 31 i Aure kommune Thorleif Henrik Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/16944-5 74509/2021 11.06.2021 I ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/9675-2 74489/2021 11.06.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Fjordhagen AS FJORDHAGEN AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/9740-3 74481/2021 11.06.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift HJØRUNGDAL GARD DA Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/8237-5 74479/2021 11.06.2021 U Søknad om godkjenning av ny faglig leder - Ambulansefaget HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Tove Skive Hoel Bestill
2020/8843-19 74474/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 53 bnr 28 i Aure kommune Magne Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2012/10218-4 74455/2021 11.06.2021 U Søknad om godkjenning av faglig leder - Bratseth AS elektrikerfaget BRATSETH AS, avd. Molde Tove Skive Hoel Bestill
2020/8843-18 74440/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 24 i Aure kommune Adrian Vågen Dahle Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-17 74435/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 24 i Aure kommune Ann-Kristin Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/17379-6 74427/2021 11.06.2021 I Sandnesveien 99 Andreas Fiske Arve Nytun Bestill
2019/12452-5 74397/2021 11.06.2021 I Din attest for fullføring av kurs Kenfisk AS Linda Myrset Dønnem Bestill 1 vedlegg
2020/8843-16 74395/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 8 i Aure kommune Magne Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/16191-6 74380/2021 11.06.2021 I Attest for fullføring av kurs for faglege leiare NOKASA AS Linda Myrset Dønnem Bestill 1 vedlegg
2018/7762-10 74378/2021 09.06.2021 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Åsegjerdet 18b gbnr 51/409 og 50/618 - forslag til revidering LEITE OG HOWDEN ARKITEKT- OG INGENIØRKONTOR AS Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2021/9092-5 74352/2021 11.05.2021 I Sunnmøre Torsk AS - ny søknad Lausund i Ålesund kommune Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 10 vedlegg
2017/6810-71 74320/2021 11.06.2021 I Bilder Storlihytta Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe Bestill 3 vedlegg
2017/6810-70 74314/2021 11.06.2021 I Bilder Storlihytta Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe Bestill 3 vedlegg
2020/8843-15 74305/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 11 i Aure kommune Odd Arne Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2021/8126-112 74297/2021 11.06.2021 I Vy avd Ålesund: Åpning framdør og plakat. ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/8657-6 74293/2021 10.06.2021 I Sameiet Dalegat 18 - Tilskuddsordning Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill
2020/8843-14 74292/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen; sluttoppgjør for gnr 52 bnr 2,3,70 i Aure kommune Kollbjørn Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2021/8126-111 74262/2021 11.06.2021 I Beredskapsplan ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8126-110 74261/2021 11.06.2021 I Vedk faktura 3190471 ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2020/10165-10 74124/2021 10.06.2021 U Smøla kommune - fv 6200 - gbnr 22/23 - Varsel om pålegg om utbedring av avkjørsel MOE MASKIN OG TRANSPORT AS Ida Sigerseth Bestill 2 vedlegg
2017/5523-45 74094/2021 11.06.2021 U Stranda kommune - kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - vurderingar av attståande motsegner etter møte Stranda kommune Synnøve Valle Bestill
2020/14963-3 73894/2021 10.06.2021 U Aure kommune - fv 6190 - gbnr 98/13 - behov for ytterligere informasjon vedrørende bekreftelse på opparbeidet avkjørsel Torbjørn Mikalsen Ida Sigerseth Bestill 3 vedlegg
2020/8843-5 73086/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen - Sluttoppgjør for gbnr 51/4,12 i Aure kommune Håvard Sagli m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2021/3384-5 72999/2021 20.05.2021 X Kontroll av avkjørsel i Molde kommune - fv 6240 - gbnr 104/2 Ane Øie Jordahl Ane Øie Jordahl Bestill 6 vedlegg
2020/12111-9 71862/2021 28.05.2021 U Ålesund kommune - svar på spørsmål fra Statens vegvesen i deres sak 20/204974-3 -revidering av skiltplan for prosjekt Nordøyvegen Jan Gunnar Sandblåst Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/18074-14 71581/2021 28.05.2021 U dispensasjonssøknad MRFK - Brogund vgs ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/5298-8 71245/2021 31.05.2021 X Innsyn Svv Ingrid Renate Gjørvad Tomas Andreassen Bang Bestill 7 vedlegg
2021/5298-7 71133/2021 28.05.2021 X Ørsta kommune - Avkjørsel og dispensasjon frå byggegrense - Fv 655 - gbnr 123/20 Ingrid Renate Gjørvad Tomas Andreassen Bang Bestill
2020/10945-13 71114/2021 20.05.2021 U Webinar 15. juni - folkehelse, idrett og friluftsliv sadm.kommuner.alle Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-12 71113/2021 20.05.2021 U Webinar spelemidlar, folkehelse, idrett og friluftsliv 15. juni Hans Roger Tømmervold Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-11 71112/2021 31.05.2021 U Invitasjon til workshop: Hvordan bli kvitt gamle kunstgressbaner - i dag og i fremtiden Hans Roger Tømmervold Hans Roger Tømmervold Bestill 5 vedlegg
2018/11464-28 71016/2021 11.06.2021 U Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan Steinholmlia - gbnr 91/1 og 129 - fråsegn ved avgrensa ettersyn Surnadal kommune Johnny Loen Bestill
2019/1008-7 70164/2021 31.05.2021 U Revidert skiltplan av 31.05.2021 på Kvamsøya ferjekai -færre stavinger på opplysningstavle nr. 560 Birgitte Helen Lunde Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/8657-3 70151/2021 31.05.2021 U Dalegata 18, Kristiansund, verneverdi Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2021/8657-2 70150/2021 31.05.2021 U Dalegata 18, Kristiansund, verneverdi Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2020/18032-8 70144/2021 31.05.2021 U Utale til mindre fasadeendring - Devoldfabrikken - gbnr 109/19 Sula kommune Ola Hjelen Bestill
2021/9170-2 70134/2021 31.05.2021 U Fjord kommune - høyring - tilskot til grøfting - Sakrisgarden Linge Fjord kommune Siv Aksdal Bestill
2021/8141-73 70125/2021 31.05.2021 U flybuss frå 23 aug ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/4632-21 70112/2021 31.05.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill
2021/8126-72 70079/2021 31.05.2021 U Lyskrysset Posthuskrysset. ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2020/15717-9 70066/2021 31.05.2021 U Molde kommune - fv 6228 Parkeringsregulering Parkvegen (St. Sunniva menighet) - Høring Møre og Romsdal politidistrikt m.fl. Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2017/8658-18 70051/2021 31.05.2021 U Forespørsel om utsettelse av prosjektperiode, tilsagn 2019-0160 Bjørn Tore Nystrand Anna-Marie Hatlestad Bestill
2020/739-5 70041/2021 31.05.2021 U Sykkylven kommune - svar vedr. regulering av gangsamband mellom fv. 60 Sykkylvsvegen og Naustvegen Sykkylven kommune Elisabeth Mansfield Bestill
2021/6259-7 69975/2021 31.05.2021 U Ny Nerlandsøybru - Reguleringsendring - Oversendelse av plandokument Herøy kommune Anna Myrstad Strand Bestill 13 vedlegg
2021/6259-5 69960/2021 28.05.2021 U Planprosjekt - Ny nerlandsøybru - Merknader til reguleringsendring Odd Ivar Igesund Anna Myrstad Strand Bestill
2021/6259-4 69958/2021 20.05.2021 U Reguleringsendring - ny nerlandsøybru - Svar på henvendelse om oversendelse av planmateriale Odd Ivar Igesund Anna Myrstad Strand Bestill
2021/6259-3 69952/2021 28.05.2021 U Reguleringsendring - ny nerlandsøybru - ber om oversendelse av justert plan Leif Igesund Anna Myrstad Strand Bestill
2021/6259-2 69948/2021 31.05.2021 X Ny Nerlandsøybru - Underskrift på referat Anna Myrstad Strand Bestill 1 vedlegg
2021/6259-1 69947/2021 31.05.2021 X Ny Nerlandsøybru - Underskrift på referat Anna Myrstad Strand Bestill 1 vedlegg
2021/9484-6 69908/2021 14.06.2021 U Kristiansund kommune - etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/3725-19 69907/2021 31.05.2021 U Tilskot naudsynt etterarbeid - Postvegen på Ljøfjellet Stranda kommune m.fl. Elin Lorentzen Bestill
2021/8141-72 69860/2021 25.05.2021 U Rutetabell sommer 2021 ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/3569-72 69760/2021 31.05.2021 U Forsterkar fylkesvegen mellom Vadset og Fylling langs Engsetdalsvatnet Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 4 vedlegg
2021/3569-71 69758/2021 21.05.2021 U Tryggare for dei som går og syklar på Hatlane i Ålesund Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/8126-69 69743/2021 31.05.2021 U Stopp Mauseidvåg ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/7567-2 69739/2021 31.05.2021 U 5959966 Uno-X Vallekrysset Geomatikk Tormod Vestad Bestill
2021/9379-2 69727/2021 31.05.2021 U Volda kommune - boring - Engesetvegen Romerike Grunnboring AS Tormod Vestad Bestill
2021/8141-71 69574/2021 31.05.2021 U Kostnad skuleskyss ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8268-2 69571/2021 31.05.2021 U Tingvoll kommune - fv 6124 - gbnr 118/3 - henvendelse vedr. drift og vedlikehold og skilt Arthur Hals Kristin Ulleland Bestill
2021/9146-2 69531/2021 31.05.2021 U Rauma kommune - Erosjonssikring av bekk ved Nebbetunellen - Fv 64 Dag Håvard Søvik Kristin Ulleland Bestill
2020/10895-5 69505/2021 28.05.2021 X Skiltbestilling - fartsgrense 60 kmt på fv. 5892 og 5794 Osdalsvegen på Kalvatn i Volda kommune Kåre Andre Berge Elisabeth Mansfield Bestill 3 vedlegg
2021/4632-19 69485/2021 28.05.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill
2021/3992-10 69458/2021 28.05.2021 U Sylte i Surnadal kommune, Rånes i Averøy kommune, Edøy i Smøka kommune, Tømmervik og Hyttneset i Aure kommune - Oversending av ni kolprøver Helge Irgens Høeg Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2018/7534-9 69450/2021 21.05.2021 U Devoldvillaen Ole leinebø Christ Allan Sylthe Bestill
2021/3992-9 69442/2021 28.05.2021 U Nine charcoal samples for radiocarbon dating from Sylte, Surnadal municipality; Rånes, Averøy municipality; Edøy, Smøla municipality; Tømmervik and Hyttneset, Aure municipality Beta Analytic Ltd. Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/8141-70 69423/2021 28.05.2021 X Foreldreskyss til utbetaling ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/8187-15 69422/2021 28.05.2021 U Innspel til protokoll med Mrfk Hallstein Lillevik Svein Ivar Aarskog Bestill
2017/5201-84 69335/2021 28.05.2021 U Svar på søknad - Alle med i Ulstein. Folkehelseprogrammet Ulstein kommune Marita Helene Halvari Bestill
2019/13151-13 69330/2021 27.05.2021 U Skisser til servicebygg for Brunsvikens reperbane Ola Hjelen Christ Allan Sylthe Bestill
2021/8405-3 69225/2021 28.05.2021 U Herøy kommune - frådeling av 2 nye bustadtomter - gbnr 14/3 - Sandvegen 24 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Synnøve Valle Bestill
2020/954-9 69209/2021 28.05.2021 U Averøy kommune - Skilt - Kyststi fra Sveggvika / Sveggvika tursti via rasteplassen til Bremsnes Kristiansund og Nordmøre Turistforening Erna Varhaugvik Bestill 6 vedlegg
2021/8497-4 69208/2021 27.05.2021 X Purring- Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Stig Helle-Tautra m.fl. Stein Fredrik Røstberg Bestill 1 vedlegg
2021/8497-3 69205/2021 27.05.2021 U Purring- Henvendelse om trafikksikkerheten på Molde Trafikkterminal Breivik, Stine Stein Fredrik Røstberg Bestill 1 vedlegg
2020/954-8 69199/2021 28.05.2021 U Averøy kommune - Skilt - Kyststi fra Sveggvika / Sveggvika tursti via rasteplassen til Bremsnes Averøy Kommune Erna Varhaugvik Bestill 6 vedlegg
2021/8153-5 69197/2021 28.05.2021 U Endring skoleskyss Gossen bu skole ***** Stein Fredrik Røstberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/10828-14 69125/2021 28.05.2021 N Godkjenning av ny faglig leder ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off
2015/10828-13 69118/2021 28.05.2021 U Godkjenning av ny faglig leder Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8141-69 69111/2021 28.05.2021 X Ulstein kommune - områderegulering - reguleringsplan for Ulsteinvik sentrum ***** Rolf Stavik Paragraph Unntatt off
2021/9415-2 69002/2021 27.05.2021 U Giske kommune - fv 5958 - gbnr 189/52 - merknad til nabovarsel SIV ING BRAATHEN-SØMME AS Lisa Enstad Bestill
2020/4841-4 68989/2021 17.05.2021 U Hellesylt Ungdomslag - Førebels svar på søknad om oppsetjing av skilt med opplysningar om badehuset på Hellesylt Asle Ringdal Christ Allan Sylthe Bestill
2021/9348-2 68988/2021 27.05.2021 U Ålesund kommune - fv 6216 - Borgundfjordvegen 70 - svar på spørsmål om fortau Gunnar Godø Lisa Enstad Bestill
2020/18622-13 68957/2021 27.05.2021 U 21/40716 Oversending av Ålesund kommune sin uttale til sektormyndigheitene MATTILSYNET Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2021/6108-4 68911/2021 27.05.2021 U Hustadvika kommune gbnr 112/12 - Tilbygg til bolig, Strandavegen 37 i Bud VATNE ARKITEKTER AS Helge Aarset Bestill
2021/8244-3 68903/2021 27.05.2021 U Aure kommune - etablering av veg og nytt avløpsanlegg til bolig ved Strømsvika gbnr 33/21 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8126-68 68816/2021 27.05.2021 U Splitting av turer - linje 601 - hverdag sommer ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12726-12 68804/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/11362-8 68784/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/16731-8 68766/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/14684-4 68759/2021 27.05.2021 U Kvittering for mottatt forkynning - Svenska Kyrkan m.fl. Håkon Pedersen Arild Inge Kjersem Bestill 2 vedlegg
2018/10828-46 68745/2021 27.05.2021 U Utbetaling refusjon - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/9412-2 68742/2021 27.05.2021 U Anmodning om beredskap og kontaktperson hos statsforvalterne i tilfelle streik fra 27. mai 2021 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal m.fl. Iver Kåre Mjelve Bestill
2018/10458-10 68727/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/18474-4 68723/2021 27.05.2021 U Hustadvika kommune - graving - fv 64 - Eidevegen 299 Istad Fiber AS May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2021/9333-4 68709/2021 26.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Vegar Kvalvik Ola Ivar Eikebø Bestill 7 vedlegg
2021/8321-4 68708/2021 27.05.2021 U Vanylven kommune - etablering av flytebrygge - gbnr 72/3 - Børholmen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Vanylven kommune Synnøve Valle Bestill
2021/8898-2 68706/2021 27.05.2021 U Averøy kommune - frådeling av areal som tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 78/245 - Slettevågveien 73 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune Johnny Loen Bestill
2021/8782-3 68702/2021 27.05.2021 U Kristiansund kommune - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon fra kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/8862-7 68692/2021 27.05.2021 U Hustadvika kommune - søknad om fremføring på Bro fv 6106 - Nedre Bolli,Torelielva for godkjenning ISTAD FIBER AS m.fl. May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2021/8362-3 68683/2021 27.05.2021 U Sunndal kommune - bygging av UV-vannbehandlingsanlegg - gbnr 53/19 - dispensasjon frå kommuneplan Sunndal kommune Johnny Loen Bestill
2021/8280-3 68677/2021 27.05.2021 U Kristiansund kommune - rive eksisterende bolig pga brann og oppføring av ny bolig på samme plass - gbnr 113/81 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/8233-3 68658/2021 27.05.2021 U Aure kommune - Oppføring av naust - gbnr 58/86 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8249-3 68653/2021 27.05.2021 U Aure kommune - oppføring av veranda og balkong på fritidsbolig - gbnr 98/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/4872-3 68516/2021 27.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Iiv Solverød Ola Ivar Eikebø Bestill 6 vedlegg
2021/9345-4 68471/2021 27.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/9370-2 68453/2021 26.05.2021 U Ørsta kommune - fv 5896 - gbnr 63/5 - merknad til nabovarsel KOPPEN INDUSTRIER AS Lisa Enstad Bestill
2021/9361-2 68452/2021 26.05.2021 U Gjemnes kommune - fv 532 - gbnr 54/11 - merknad til nabovarsel RUBB AS Lisa Enstad Bestill
2018/8159-5 68447/2021 26.05.2021 U 2019 - Driftstilskot til Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund - manglende rapportering Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund Soheyla Roygarhaghro Bestill
2021/9223-2 68441/2021 26.05.2021 U Hareid kommune - fv 5886 - gbnr 60/32 - merknad til nabovarsel Christian Jønsson Lisa Enstad Bestill
2021/8471-2 68439/2021 26.05.2021 U Ålesund kommune gbnr 201/339 - Keiser Wilhelms gate 70 - bruksendring og utvendig endring Ålesund kommune Helge Aarset Bestill
2020/10312-12 68352/2021 26.05.2021 U Søknad om dispensasjon - Ulla fyr - Ålesund kommune Kystverkets hovedkontor Christ Allan Sylthe Bestill
2021/7799-3 68343/2021 26.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Giedrius Dusevicius Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2021/9333-3 68282/2021 26.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Viktor Kvalvik Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/9333-2 68084/2021 26.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Viktor Kvalvik Ola Ivar Eikebø Bestill 7 vedlegg
2021/8187-9 67939/2021 25.05.2021 U Til informasjon: Dom i diskrimineringsnemnda Stein Fredrik Røstberg m.fl. Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/8141-60 67938/2021 25.05.2021 U Ønskje om å kunne snu rutebuss ved skyttarbana på Ulset ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2021/8126-63 67935/2021 25.05.2021 U Utfordringar knytt til skuleskyss til Spjelkavik barneskole - ber om møte Bjørn Ivar Rødal m.fl. Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/9103-2 67874/2021 25.05.2021 U Vedrørende korona og fulle busser Torjus Levisen Johansen Svein Ivar Aarskog Bestill
2021/6712-6 67685/2021 25.05.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925 795 550 - Søknad om akvakultur av matfisk torsk på ny lokalitet Alida i Volda kommune Mattilsynet m.fl. Rebekka Varne Bestill 17 vedlegg
2021/9315-3 67612/2021 14.06.2021 U Hustadvika kommune - oppføring av uthus gbnr 102/12 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/8126-39 67501/2021 21.05.2021 U Saker i Hogia. ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/8126-37 67498/2021 21.05.2021 U hogia spørsmål ***** Inge Rønstad Paragraph Unntatt off
2021/9239-3 67046/2021 14.06.2021 U Surnadal kommune - frådeling til fritidsbustad - gbnr 143/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Surnadal kommune Johnny Loen Bestill
2021/9254-4 66996/2021 11.06.2021 U Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Skarfjell Næringspark - gbnr 94/47 - fråsegn til varsel om oppstart SKARFJELL UTVIKLING AS Johnny Loen Bestill
2021/8899-2 66995/2021 21.05.2021 U Herøy kommune - gbnr 13/5 - fv 5876 - Dispensasjon frå byggegrense mot veg for oppføring av naust Herøy kommune Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/9173-3 66817/2021 21.05.2021 U Feilsendt - Skadedato 16.12.2020 - CV 89955 Gjensidige Eva Blø Lyngvær Bestill
2021/4172-10 66798/2021 27.05.2021 U Sula kommune - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 - klage på vedtak Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2021/7799-2 66481/2021 23.04.2021 U Godkjenning som lærebedrift Gierdrius Dussevcius Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2021/3569-65 66480/2021 20.05.2021 U Fv. 63 Trollstigen opnar til pinsehelga Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/8633-2 66371/2021 20.05.2021 U Oppdrag om utarbeidelse av mulig innretning på lav- og nullutslippskriterier for ferger og hurtigbåter SJØFARTSDIREKTORATET Jesper Wiig Bestill
2021/9192-2 66242/2021 11.06.2021 U Aukra kommune - oppføring av naust - gbnr 1/9 - Tangevegen 136 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aukra kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/9079-2 66076/2021 20.05.2021 U Kristiansund kommune - Nærføring/kryssing - Fv 6246 - Tele/fiber - microtrenching - gbnr 10/956, gbnr 10/397 og gbnr 10/93 - Omagata NEAS KONSERN AS May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2021/9095-2 66053/2021 20.05.2021 U drift av løyver Ekroll Kåre Merete Jeanette Daae Bestill
2021/9065-2 66030/2021 20.05.2021 U Giske kommune - Søknad om kryssing og Nærføring - El-kabel - Fv 5958 - Valderøyvegen SUNNMØRE ANLEGG AS May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2020/7650-14 65900/2021 19.05.2021 U Stranda kommune - gbnr 48/4 - fv 5922 - Svar på henvendelse vedrørende avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense for tilbygg til bolig Henning Sandsmark Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2018/7454-279 65495/2021 19.05.2021 U Tender bid results ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/7450-2 65251/2021 18.05.2021 U BRØYTING I PARKVEIEN Katrine Mikkelsen Peder Tangen Bestill
2021/8922-2 65236/2021 18.05.2021 U Molde kommune - Slag i avløpsrist - Fv 662 - ved Kirkebakken Nicolai Støren Peder Tangen Bestill
2021/4579-9 65235/2021 18.05.2021 X Møte vedr. ettergivende stolper May-Bente Nyland May-Bente Nyland Bestill
2021/8374-2 64980/2021 14.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2013/2238-10 64955/2021 14.05.2021 U Godkjenning som faglig leder Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/11380-7 64833/2021 04.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Øyens Byggefirma AS Ola Ivar Eikebø Bestill 5 vedlegg
2020/16469-5 64582/2021 12.05.2021 U Fv63 Forsterkning av Flåbrua i Geiranger - Tiltak over Grinddalselva Norges vassdrags- og energidirektorat Lasse Fredrik Neslein Bestill 3 vedlegg
2021/8978-2 64215/2021 12.05.2021 U Kantslått fv 65 Rindal - artsrik veikant - Løfald Ola Eirik Bolme Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/5563-12 64160/2021 10.05.2021 U RFF 285299 - Endringer i prosjekt, forlenget frist Anne-Marthe Frostad Anne-Marthe Frostad Bestill
2012/14355-44 63888/2021 26.05.2021 U Kristiansund - kommunedelplan for sentrum - oppfølging etter meklingsmøte Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/8479-5 63798/2021 11.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Gro Helen Rødal Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8479-4 63687/2021 11.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Gro Helen Rødal Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/171-111 63668/2021 11.05.2021 U Tildeling av stimuleringstilskot til lærebedrifter 2 HJUL SERVICE AS Målfrid Nesje Bestill
2021/6907-3 62673/2021 07.05.2021 U Varsel om igangsetting av detaljprosjektering for ny adkomstveg til Harøysundet i Hustadvika kommune Victor Nakken Morten Mortensen Bestill 1 vedlegg
2014/9510-13 62656/2021 07.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/6372-2 62569/2021 07.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/6389-13 61349/2021 05.05.2021 U Hofseth Aqua AS - endring av søknad om ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune PostMottak Fylkesmannen m.fl. Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/8200-2 60896/2021 05.05.2021 U Kristiansund kommune - Veltet busskur - Harpskaret på Frei Line Karlsvik Kristin Ulleland Bestill
2010/13498-125 60521/2021 04.05.2021 U Klinikk Fosnavåg - Husleige for mai 2021 Kjell Inge Remøy Liv Reidun Lien Mjelve Bestill
2013/2238-7 60429/2021 04.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Torbjørn Didriksen Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8238-2 59122/2021 30.04.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8120-2 58576/2021 29.04.2021 U Ålesund kommune - utbedring av vei - Fv 526 - Hull i vei - Stette-Ellingsøy Monika Therese Vegsund Grete Berge Bestill
2021/8103-2 58573/2021 29.04.2021 U Ålesund kommune - Fv - Nedfelte tre nær vegen og vasspost Ålesund kommune Grete Berge Bestill
2021/7794-2 58571/2021 29.04.2021 U Sykkylven kommune - skjemmande gangtunnel - fv 60 - Aure sentrum Sykkylven kommune Kåre Andre Berge Bestill
2016/24478-6 58544/2021 28.04.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/8114-2 58347/2021 28.04.2021 U Aure kommune - Utbedring av vei - hull i asfalt - Aursundvegen Odd Magne Kalland Kristin Ulleland Bestill
2021/8183-7 58344/2021 28.04.2021 U Godtgjøring for arbeid med vaksne sin rett til vgo og realkompetansevurdering for våren 2021 Ulstein vgs, _Ressurssenteret Inger Lise Trønningsdal Bestill
2021/7432-2 57913/2021 27.04.2021 U Svar på søknad om omlegging av vegtrase Bjørnar Mogstad Kai Bedringås Bestill
2021/191-3 57363/2021 26.04.2021 U Molde kommune - Rekkverk langs fv 62 - Meisalstranda 7 og 9 - Eidsøra gbnr 251/3 Jan Erik Kalseth Kjetil Okkenhaug Bestill