Offentlig postjournal for 25.10.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 andre virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/11245-6 153786/2021 02.07.2021 X Utvidet søkerliste IKT-koordinator Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/11245-5 153785/2021 02.07.2021 X Offentlig søkerliste IKT-koordinator Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/5968-19 153784/2021 04.03.2021 X Utvidet søkerliste Lærling IKT-servicefag Fræna videregåande skole Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/5968-18 153783/2021 04.03.2021 X Offentlig søkerliste Lærling IKT-servicefag Fræna videregåande skole Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/5480-9 153782/2021 02.03.2021 X Utvidet søkerliste IKT-koordinator Team Brukeropplevelse Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/5480-8 153781/2021 02.03.2021 X Offentlig søkerliste IKT-koordinator Team Brukeropplevelse Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2021/23279-4 153746/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81492) ***** Hanne Berg Paragraph Unntatt off
2021/25685-3 153734/2021 24.10.2021 I Kopi: Herøy kommune - frådeling av areal til uendra bruk gbnr 59/6, Munkestranda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/26818-2 153726/2021 25.10.2021 I Politiattest - GRØNVIK TAXI - OG FLYPLASSERVICE - 927990318 ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2021/26818-1 153724/2021 25.10.2021 I Drosjeløyvesøknad - GRØNVIK TAXI - OG FLYPLASSERVICE - 927990318 ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/26823-1 153722/2021 25.10.2021 I Kristiansund kommune - nærføring/kryssing - Fv 64 - tele/fiber - luftspenn - Bruvoll - Bådalen COM-NET AS May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg
2021/11853-2 153713/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81482) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/25833-2 153710/2021 25.10.2021 I Kopi: Averøy kommune - bruksendring av sjøhus og naust til boligformål gbnr 56/22 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/26825-1 153699/2021 25.10.2021 I Aure kommune - frådeling av eiendom frå gbnr 95/2 som tilleggsareal til gbnr 95/7 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2019/10866-3 153686/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81479) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/25387-1 153683/2021 25.10.2021 I Brannsikring tette trehusmiljø Bergås, Ståle Arfeldt Christ Allan Sylthe Bestill
2021/7628-4 153682/2021 25.10.2021 I Hustadvika kommune - vedtak - Oppføring av tilbygg på uthus - gbnr 2/59 - dispensasjon frå kommuneplan for pbl § 1-8 Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill 2 vedlegg
2021/25428-12 153681/2021 25.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0011 - Drift av Mental Helse Møre og Romsdal MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Sunniva Nerbøvik Bestill 6 vedlegg
2021/26822-1 153676/2021 25.10.2021 I Gjemnes kommune - dispensasjon fra byggegrense - fv 665 - gbnr 14/5 - påbygg - Osmarkavegen ANGVIK PROSJEKTERING AS Ida Sigerseth Bestill 5 vedlegg
2021/26817-1 153663/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81478) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26806-2 153662/2021 25.10.2021 U Ålesund kommune - fv 6210 - gbnr 24/260 - merknad til nabovarsel Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill
2021/26230-2 153661/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81283) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26805-2 153655/2021 25.10.2021 U Ålesund kommune - fv 6210 - gbnr 19/154 - merknad til nabovarsel Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill
2021/26819-1 153638/2021 22.10.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Solem Sag AS ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/16832-8 153630/2021 25.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Legemarka gbnr 109/6 NVE Synnøve Valle Bestill
2021/25428-11 153623/2021 25.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0010 - Driftstilskot Storfjordens Venner STORFJORDENS VENNER Sunniva Nerbøvik Bestill 5 vedlegg
2021/26816-1 153622/2021 25.10.2021 I Molde kommune - Britvegen 2 - Boring Romerike Grunnboring AS Tormod Vestad Bestill 1 vedlegg
2021/25591-3 153619/2021 25.10.2021 I Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Liahagen Lodge Norges vassdrags- og energidirektorat Ingeborg Forseth Bestill
2018/13163-5 153618/2021 25.10.2021 I Vedr. samarbeidsavtale Johild Kosberg Bredin Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2021/26135-2 153600/2021 22.10.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - riving av våningshus gbnr 167/1 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/3735-175 153591/2021 25.10.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Tilleggsareal landbruk - Norddalsvegen 518 - gbnr 86/7 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 6 vedlegg
2021/26809-1 153587/2021 21.10.2021 I Hustadvika kommune - Kvitholmen fyrstasjon - installasjon av varmepumper KYSTVERKET Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2021/26804-2 153580/2021 25.10.2021 U Ålesund kommune - fv 5948 - gbnr 30/43 - merknad til nabovarsel Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill
2021/26807-2 153575/2021 25.10.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81476) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/26807-1 153574/2021 25.10.2021 I Skyssinformasjon - 2021 - 2022 (bestilling #81476) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/26806-1 153570/2021 25.10.2021 I Ålesund kommune - nabovarsel - nytt bygg - Teknikkhus for utstyr til styring av bomstasjon - gbnr 24/260 Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg
2021/26805-1 153568/2021 25.10.2021 I Ålesund kommune - Nabovarsel - nytt bygg -teknikkhus ved gang- og sykkelvegen/fortau/busslomme - gbnr 19/154 Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg
2021/26804-1 153565/2021 25.10.2021 I Ålesund kommune - Nabovarsel - nytt bygg - teknikkhus for utstyr til styring av bomstasjon - gbnr 30/43 Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg
2021/25611-6 153560/2021 25.10.2021 U Sunndal kommune - fv 6142 - gbnr 8/1 - tillatelse etter veglova til midlertidig etablering av avkjørsel Endre Nisja Lisa Enstad Bestill
2021/26802-1 153558/2021 25.10.2021 I Ålesund og Sula kommune - Tillatelse til arbeidsvarsling - generell - Rv,RG, Fv - APV202112755 -T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/15317-25 153555/2021 25.10.2021 I Brannsikring tette trehusområder - Ålesund kommune - Spørsmål om utsettelse av rapporteringsfrist Riksantikvaren Ola Hjelen Paragraph Unntatt off
2021/6554-17 153552/2021 25.10.2021 I Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Sunnmøre Torsk for lokalitet Lammeneset i Sande kommune. Vedtak om gebyr for saksbehandling. STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/26687-2 153551/2021 25.10.2021 U Sunndal kommune - fv 6134 - gbnr 68/1 - merknad til nabovarsel SIVILINGENIØR PJ HAFSÅS AS Ida Sigerseth Bestill
2021/9092-26 153546/2021 22.10.2021 I Kopi: Sunnmøre Torsk AS – søknad om akvakultur for torsk på ny lokalitet Lausund i Ålesund kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill
2021/25754-14 153545/2021 25.10.2021 I Forslag til miljøprisen 2021 - ***** ***** ***** Åsa Fredly Paragraph Unntatt off
2021/8083-5 153543/2021 25.10.2021 I Kristiansund kommune - vedtak - skilting - hester/ridende - fv 6100 - Vadsteinsvikveien Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2021/25066-4 153540/2021 25.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2021/26797-1 153512/2021 24.10.2021 I Vanylven kommune - reguleringsplan - gang- og sykkelveg på Tunheim Kristoffer Rødseth Synnøve Valle Bestill 3 vedlegg
2019/9418-22 153507/2021 25.10.2021 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/10477-5 153506/2021 25.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - mindre endring Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/26801-1 153505/2021 25.10.2021 I Fjord kommune - kommuneplan - energi- og klimaplan 2021-2030 - offentleg ettersyn Fjord kommune Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg
2021/25431-2 153503/2021 24.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0008 - Søknad om støtte til jazzklubben Volda Ørsta JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Sunniva Nerbøvik Bestill 5 vedlegg
2021/3569-167 153502/2021 25.10.2021 U PM: Vil løyve nær to millionar til omstilling frå båsfjøs til lausdrift Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/26795-1 153498/2021 25.10.2021 I AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2022 og Riksregulativ for ferjetakster 2022 - høring om forslag til ev endringer Statens vegvesen Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg
2021/25754-13 153496/2021 24.10.2021 I Forslag til miljøprisen 2021 - ***** ***** ***** Åsa Fredly Paragraph Unntatt off
2021/26794-1 153494/2021 24.10.2021 I Gjemnes kommune - trafikksikring - utbedring av Fv - Gjemnesvegen 443 - Batnfjordsøra Kjellfrid Blakstad Roar Vikhagen Bestill
2021/26125-1 153489/2021 25.10.2021 I Annet - 2021 - 2022 (bestilling #81252) ***** Dagrun Gundersen Gjerde Paragraph Unntatt off
2021/8188-48 153486/2021 25.10.2021 I Spørsmål om fergeruter - Fjord kommune Hardenberg Thor Arne Aasebø Bestill
2021/26792-1 153483/2021 25.10.2021 I Smøla kommune - kantklipping langs Vestsideveien - søk om å varsle og sikre arbeid John Ola Stensønes Kristin Ulleland Bestill
2021/9674-35 153481/2021 24.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0579 - Anmodning om sluttutbetaling BORGSTUA KVERNES ANN-KRISTIN SØRVIK Soheyla Roygarhaghro Bestill 6 vedlegg
2020/5777-10 153479/2021 25.10.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81468) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/25435-14 153474/2021 24.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0749 - Husmannstove i Solnørdalen Vibeke Qvale-Isaksen Helge Aarset Bestill 13 vedlegg
2021/25432-3 153468/2021 24.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0005 - Ospahjellen, stovehus - skifertak og vindauge STORFJORDENS VENNER Helge Aarset Bestill 10 vedlegg
2021/26791-1 153465/2021 23.10.2021 I Søknad om jakt på kystsel 2022 Kurt Are Skarbø Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2021/25435-13 153460/2021 23.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0767 - Husmannsplass Vikja på Jøstølen Randi Fredly Mathisen Helge Aarset Bestill 5 vedlegg
2021/171-230 153456/2021 23.10.2021 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - Fiske og fangst HOPMARK HAVFISKE AS Linda Myrset Dønnem Bestill
2021/26790-1 153451/2021 22.10.2021 I Averøy kommune - fv 6078 - graving og trenching - Langøysund bro - fiber OneCo Networks AS May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg
2021/25432-2 153449/2021 23.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0003 - Terrasseringmur i Smogelia, Fjord kommune STORFJORDENS VENNER Helge Aarset Bestill 9 vedlegg
2021/25428-10 153442/2021 23.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0766 - Søknad om treårig driftstilskot DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØREKRETSEN Sunniva Nerbøvik Bestill 5 vedlegg
2019/8158-4 153437/2021 25.10.2021 U Sluttutbetaling av spelemidlar til "Skogtun familiepark - naturklatrejungel", anleggsnummer 60231 RØD VEL Hans Roger Tømmervold Bestill
2021/25754-12 153433/2021 25.10.2021 I Forslag til miljøprisen 2021 - ***** ***** ***** ***** Åsa Fredly Paragraph Unntatt off
2020/14128-127 153432/2021 22.10.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/25435-12 153430/2021 22.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0768 - Tiltak for å ta vare på gamal driftsbygning på Børset gbnr 100/4 - Ålvundeid Magne Nordvik Helge Aarset Bestill 6 vedlegg
2018/11832-6 153427/2021 22.10.2021 I Dokumentasjon for kosnader/arbeid - tilsagn 2018-0384 Per-Helge Nordstrand Anna Eline Eneberg Bestill 9 vedlegg
2021/8418-4 153426/2021 25.10.2021 U Delutbetaling av spillemidler 2021 til "Aktivitetssal Sylte skule", anleggsnummer 77522 HUSTADVIKA KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill
2020/14128-126 153424/2021 22.10.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/26788-1 153421/2021 22.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0208 - Omstilling til nytt produkt og marked AMEKA AS Øyvind Tveten Bestill 4 vedlegg
2021/22849-2 153419/2021 25.10.2021 U Oversending av søknad frå Aquagen AS om løyve til forlenging av klarering av forskingsløyvet ST-HE-0016 på lokalitet 12897 Honnhammarvika i Tingvoll kommune med 5 år STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL m.fl. Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2021/171-229 153415/2021 22.10.2021 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - elektrofag ÆGIR ELEKTRO AS Åse Vatne Riksfjord Bestill
2021/26787-1 153413/2021 22.10.2021 I Surnadal kommune - utfylling i sjø ved Røtet industriområde - gbnr 68/14 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2021/11172-8 153402/2021 22.10.2021 I Sula kommune - Utale til byggesak på gbnr 59/41 Sula kommune Arve Nytun Bestill
2021/26781-3 153393/2021 25.10.2021 I MT Annet - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26781-2 153392/2021 25.10.2021 I MT Stadfesting om delt bosted - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26781-1 153391/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/25353-3 153380/2021 25.10.2021 I Kopi: Vestnes kommune - frådeling og oppføring av fritidsbustad - gbnr 55/1 - Leirvågen - dispensasjon frå reguleringsplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/5301-95 153379/2021 25.10.2021 I VS: Rapport Foreningen Norden Foreningen Norden Sunniva Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2021/26596-2 153370/2021 24.10.2021 U Volda kommune - gbnr 178/1- Fv 5830 - Behov for ytterligere informasjon for søknad om avkjørsel PETRA ELISABET LILLESTØL Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/26083-2 153369/2021 24.10.2021 U Herøy kommune - gbnr 9/15 - fv 6876 - Svar på førespurnad om forlenging av mur Lars Gunder Golmen Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/25662-4 153365/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - Anlegg for biogass og hydrogen samt vaskehall for storbil - gbnr 531/127 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25375-3 153363/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - riving av anneks og oppføring av fritidsbustad - gbnr 560/14 - Engsetdalsvegen 552 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25373-3 153362/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - oppføring av lavo - gbnr 524/135 - Engsetdalsvegen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25482-3 153361/2021 23.10.2021 U Molde kommune - riving og oppføring av hytte gbnr 36/99 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/26786-1 153336/2021 22.10.2021 I Aure kommune - oppføring av nytt tankanlegg - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2021/26779-1 153310/2021 22.10.2021 I Kristiansund kommune - oppføring av bolig gbnr 122/326 - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg
2021/9092-25 153299/2021 22.10.2021 I Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til Sunnmøre Torsk AS for lokalitet Lausund i Ålesund kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/26387-2 153293/2021 22.10.2021 U Rauma kommune - fv 5992 - gbnr 5/2 - forhåndsuttalelse Roe Ingar Setnes Ane Øie Jordahl Bestill
2021/21517-5 153264/2021 22.10.2021 U Oversending av søknad frå Lumarine Tjeldbergodden AS 983957536 om permanent løyve til akvakultur av settefisk av torsk på lokalitet 29616 Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune MATTILSYNET REGION MIDT m.fl. Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2021/26542-2 153201/2021 22.10.2021 U Rauma kommune - fv 64 - gbnr 134/4 - tillatelse etter veglova til endret bruk av avkjørsel Ivar Torvik Ane Øie Jordahl Bestill
2021/26115-2 153167/2021 22.10.2021 U Molde kommune - fv 64 og fv 6020 - gbnr 123/38 - behov for ytterligere opplysninger vedrørende dispensasjon fra byggegrense etter veglova IVEST CONSULT AS Ane Øie Jordahl Bestill
2021/21517-4 153160/2021 22.10.2021 U Oversending av søknad frå Lumarine Tjeldbergodden AS 983957536 om permanent løyve til akvakultur av settefisk av torsk på lokalitet 29616 Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune AURE KOMMUNE Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2021/25616-4 153097/2021 22.10.2021 U Molde kommune - bygging av adkomstveg gbnr 240/48 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/171-227 153089/2021 22.10.2021 U Svar på søknad om stimuleringstilskot til lærebedrifter - Elektrikerfaget BERGET ELEKTRO OG LINJEBYGG AS Åse Vatne Riksfjord Bestill
2021/25773-3 153080/2021 22.10.2021 U Molde kommune - riving av bygg og oppføring av nytt - gbnr 10/5 - Grønnesvegen 298 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2020/6883-12 153063/2021 23.10.2021 U Molde kommune - etablering av søppelhåndteringsanlegg - Øvre veg 12 B - gbnr 24/1236 - fråsegn til søknad om dispensasjon fra kommuneplan og byggegrense mot veg - ferdigattest - tilbakemelding Molde kommune m.fl. Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25217-4 153058/2021 22.10.2021 U Fjord og Stranda kommune - ber om godkjenning for oppsetting av opplysningstavler på fv. 63 Korsmyra-Indreeide Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/171-226 153018/2021 22.10.2021 U Svar på søknad om stimuleringstilskot til lærebedrifter, elektriker- og telekommunikasjonsfaget IELEKTRO AS Åse Vatne Riksfjord Bestill
2014/6546-12 152950/2021 22.10.2021 U Svar på brev av 29.09.2021 vedrørende Karrieredagene 2021 ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA Trond Hammond Hanson Bestill
2021/171-225 152923/2021 22.10.2021 U Svar på søknad om stimuleringstilskot til lærebedrifter - Elektriker ØRA ELEKTRO AS Åse Vatne Riksfjord Bestill
2021/26481-2 139159/2021 18.10.2021 U Rauma kommune - Overføring av spelemidlar til den kulturelle skolesekken for skoleåret 2021/2022 RAUMA KOMMUNE SKOLE OG SFO Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2021/5938-75 138005/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0673 - Stellar Festival 2021 STELLAR AS Lene Mordal Bestill
2021/5938-74 138004/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0693 - I denne søte juletid ÅLESUND KAMMERKOR Lene Mordal Bestill
2021/5938-73 138002/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0687 - Tilskudd til country kveld TORDENSKJOLD SONGLAG Lene Mordal Bestill
2021/5938-72 138001/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0688 - jubileumskonsert Ynglingen 125 år YNGLINGEFORENINGENS MUSIKKORPS Lene Mordal Bestill
2021/5938-71 138000/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0689 - Konsert Molde og Vestnes ROMSDALSORKESTERET Lene Mordal Bestill
2021/5938-70 137999/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0690 - Tangokonsert SYMFONIORKESTERET VED HØGSKULEN I VOLDA Lene Mordal Bestill
2021/5938-69 137997/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0691 - Duke Ellington Sacred Cocert SANGKORET FJELLJOM Lene Mordal Bestill
2021/5938-68 137995/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0692 - Julekonsert med Frei barnekor FREI BARNEKOR Lene Mordal Bestill
2021/5938-67 137994/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0694 - Juleoratoriet MOLDE DOMKIRKES SOKN Lene Mordal Bestill
2021/5938-66 137991/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0695 - Søknad om assistansespill og støtte til konsert SUNNDAL STORBAND Lene Mordal Bestill
2021/5938-65 137989/2021 13.10.2021 U Tildeling - søknadsnr 2021-0679 - Støtte til innleie av pianist til Julekonsert med Oddgeir Bruaset STRAUMSNES SONGLAG Lene Mordal Bestill
2021/4929-3 137985/2021 13.10.2021 U Avslag - søknadsnr 2021-0112 - Må korsets tre slå rot - fortellinga om St Sunniva SCHOLA CANTORUM Lene Mordal Bestill
2021/25776-3 133748/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - oppføring av naust, båthus og sjøbu - gbnr 560/69 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25810-2 133074/2021 25.10.2021 U Rauma kommune - oppføring av plasthall med duk gbnr 159/134, Åfarnes - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/25732-4 132215/2021 25.10.2021 U Hustadvika kommune - fradeling av boligtomt og fremtidig oppføring av bolighus gbnr 62/1 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/25591-4 130792/2021 25.10.2021 U Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Liahagen Lodge - oppstart AREAL+ AS Ingeborg Forseth Bestill
2021/3743-8 129212/2021 21.10.2021 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 - fråsegn ved offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25043-3 126553/2021 25.10.2021 U Averøy kommune - kommuneplan - Trafikksikkerhetsplan - fråsegn Averøy kommune m.fl. Ingeborg Forseth Bestill
2021/9595-11 70713/2021 02.06.2021 X Stillingsutlysning Økonomirådgivar Gudmund Lode Paragraph Unntatt off