Offentlig postjournal for 27.07.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 andre virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/12794-1 101456/2021 26.07.2021 I Ålesund kommune - tre leilighetsbygg - gbnr 122/21 - Steinvågneset - dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 12 vedlegg
2021/12758-1 101451/2021 27.07.2021 I Ålesund kommune - avkjørsel - Skulehusbakken - Skodje Jon Stette Lisa Enstad Bestill
2021/10143-7 101450/2021 27.07.2021 I Sande kommune - dokumentasjon på eier av asfaltdekke og grunnen gbnr 1/15 Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill
2021/12757-1 101446/2021 27.07.2021 I Måling av støy - Brusdalsvegen 211 Karina Aarskog Opedal Kai Bedringås Bestill
2021/12750-1 101368/2021 27.07.2021 I Ålesund kommune - utvidelse av kaifront - Molovegen 6 - gbnr 200/340 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 13 vedlegg
2013/9884-36 101326/2021 20.07.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - kokk institusjon - felleskjøkkenet ***** Per-Ivar Aak Paragraph Unntatt off
2021/12749-1 101320/2021 27.07.2021 I Aure kommune - Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - kryssing - FV6188 - Møre og Romsdal - Aure – Skar - APV20216325-T2 Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 2 vedlegg
2021/12555-1 101316/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12552-1 101315/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-2 101314/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/12550-1 101313/2021 26.07.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 11 vedlegg
2015/5651-10 101311/2021 30.06.2020 I Signert protokoll - generalforsamlingspapirer Norsk Tindesenter AS Fred Husøy Gunn Randi Seime Bestill 1 vedlegg