Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 07.01.2022 09:00

Møtested : Fjernmøte jf kommuneloven § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-1/22 Rutinar og årshjul for arbeidet med økonomi for Fagskolen Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-2/22 Budsjett for Fagskolen Møre og Romsdal 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-3/22 Utviklingsmidlar for 2022 Fagskolen Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender