Fylkesutvalet

Møtedato : 06.12.2021 18:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-175/21 Campus Kristiansund AS - Aksjekjøp og lån Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-176/21 Søknad om støtte til Toppidrettsveka 2022 - Aure Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-177/21 Auka kostnader fv. 65 Vindøla - Røv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-15/21 Innspill til kandidater til styret i Innovasjon Norge - frist 20. desember 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender