Samferdselsutvalet

Møtedato : 04.10.2021 13:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-79/21 Framtidig fylkeskommunalt båtrutetilbod nord for Ålesund og tilhøvet til den bompengefinansierte Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-80/21 Nordøyvegen - vidare utgreiingar av bompengenivå Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg

← møtekalender