Fylkesutvalet

Møtedato : 18.10.2021 18:00

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-135/21 Framtidig fylkeskommunalt båtrutetilbod nord for Ålesund og tilhøvet til den bompengefinansierte Nordøyvegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-136/21 Nordøyvegen - vidare utgreiingar av bompengenivå Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-137/21 Bussdepot Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-138/21 K651 Spjelkavik Arena - Utredning tomtealternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg

← møtekalender