Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 14.09.2021 08:35

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-86/21 Økonomirapportering per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-46/21 Økonomirapport 2. tertial 2021 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender