Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 14.09.2021 11:00

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-25/21 Økonomirapportering per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
UDK-26/21 Inkluderande russetid for elevar i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-27/21 Møteplan 2022 - utdannings- og kompetanseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-16/21 Hovedinntak 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-17/21 2.gongs inntak til skoleåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/21 Budsjettoppfølging utdannings- og kompetanseutvalet 1. halvår 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender