Samferdselsutvalet

Møtedato : 14.09.2021 08:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-78/21 Økonomirapportering per 2. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

← møtekalender