Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 28.05.2021 09:00

Møtested : Fjernmøte,jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-11/21 Økonomirapportering per 1. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
UDK-12/21 K752 Fræna vgs - marine fag, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
UDK-13/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 5 vedlegg
UDK-14/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus mai 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
UDK-15/21 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
UDK-16/21 Handlingsprogram og mål i økonomiplanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg

← møtekalender