Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 28.05.2021 09:00

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-53/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 5 vedlegg
KNF-54/21 Økonomirapportering per 1. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
KNF-55/21 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
KNF-56/21 Handlingsprogram og mål i økonomiplanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg

← møtekalender