Fylkesutvalet

Møtedato : 14.06.2021 18:00

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-84/21 Kjøp av tomt til nytt bussdepot i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-85/21 K651 Spjelkavik Arena - Skisseprosjekt - Vurdering av alternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
U-86/21 Regionale utviklingsmidlar til kultur - etablering av fond Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-87/21 Søknad om ekstraordinære omstillingsmidlar for Geirangerfjorden verdsarvområde og omland Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
U-88/21 Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-89/21 Status og val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender