Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 09.06.2021 12:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-24/21 Utbygging Åfarnes og Sølsnes fk. - etablering av venterom og toalett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UBV-25/21 K651 Spjelkavik Arena - Skisseprosjekt - Vurdering av alternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg

← møtekalender