Klagenemnda

Møtedato : 30.08.2021 10:30

Møtested : Scandic Seilet

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-9/21 Klage på avslag på søknad om etablering av ny avkøyrsle - Kristiansund kommune - fv. 6102 - gbnr. 138/80 - Jørn Albert Jacobsen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
KN-10/21 Klage - avslag på søknad om dispensasjon etter yrkestransportforskriften § 48 - Avia Transport Systems AS Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
KN-11/21 Klage på vedtak om ukvalifisert til inntak til vidaregåande opplæring - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
KN-12/21 Klage på vedtak omukvalifisert til inntak til vidaregåande opplæring, vg3 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
KN-13/21 Klage på vedtak om ukvalifisert for inntak til vodaregåande opplæring, Vg2 - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 7 vedlegg

← møtekalender