Klagenemnda

Møtedato : 28.06.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-7/21 Klage i sak om avslag på søknad om videre bruk av avkøyrsle Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg
KN-8/21 Klage på avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle - Ålesund kommune - fv. 5966 - gbnr 386/24 - Kjetil Haugen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 22 vedlegg

← møtekalender