Klagenemnda

Møtedato : 01.06.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-6/21 Klage i sak om heving av lærekontrakt i ambulansefaget etter krav frå lærebedrifta - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 12 vedlegg

← møtekalender