Fylkesutvalet

Møtedato : 19.04.2021 18:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-51/21 Regionreforma - fullmakt til å inngå avtale om overtaking av fiskerihamner Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender