Kontrollutvalet

Møtedato : 19.05.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-27/21 Risiko- og vesentlegheitsvurdering (ROV) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 14 vedlegg
KO-28/21 Vurdering av vedtak i fylkestinget vedkomande sak om modell for seriøst arbeidsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-15/21 Oppfølgingsliste - kontrolldirektøren orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-16/21 Status mislegheitssak knytt til TT-ordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender