Fylkesvalstyret

Møtedato : 20.09.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-3/21 Stortingsval 2021 - valoppgjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender