Fylkesvalstyret

Møtedato : 03.05.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-2/21 Godkjenning av listeforslag til Stortingsvalet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender