Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 17.03.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-6/21 Politisk regelverk for byggesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UBV-7/21 K651 Spjelkavik Arena - Prosjektstatus mars 2021 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-8/21 K2003 Talevarsling - forprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/21 Detaljbudsjett 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender