Klagenemnda

Møtedato : 23.03.2021 09:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-5/21 Klage i sak om godkjenning av oppmelding til fagprøve - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 11 vedlegg

← møtekalender