Klagenemnda

Møtedato : 04.02.2021 08:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-4/21 Klage i sak om heving av lærekontrakt i helsearbeidarfaget - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off Beh. (1) 6 vedlegg

← møtekalender