Klagenemnda

Møtedato : 26.01.2021

Møtested : Skriftleg behandling (kommunelova § 11-8, 2. ledd)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-3/21 Klage i sak om heving av lærekontrakt i helsearbeidarfaget - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off Beh. (1) 6 vedlegg

← møtekalender