Fylkesvalstyret

Møtedato : 22.02.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FVAL-1/21 Stortingsval 2021 - møteplan, delegasjon m.v. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender