Klagenemnda

Møtedato : 25.01.2021 18:50

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-1/21 Klage i sak om dispensasjon frå byggjegrense mot veg for oppføring av mur/skjermvegg - Erik Tilseth Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
KN-2/21 Klage i sak om dispensasjon frå byggjegrense mot veg for oppføring av sjøbu - Aure kommune -Per Eiliv Rognan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender