Samferdselsutvalet

Møtedato : 14.01.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-1/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 9 vedlegg

← møtekalender