Ungdommens fylkesting

Møtedato : 05.11.2021 14:00

Møtested : Thon Hotel Ålesund, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UFT-1/21 Val av valnemnd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-2/21 Konstituering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-3/21 Val av redaksjonskomité Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-4/21 Økonomiplan for 2022-2025, med budsjett for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-5/21 Årsrapport for ungdomspanelet 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-6/21 Innspel til høyringssvar om ny opplæringslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-7/21 Arbeidsliv for ungdom i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-8/21 Fylkesstrategi for attraktive byar og tettstader Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-9/21 Årets ungdomsråd 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-10/21 Elevmedverknad og vurdering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-11/21 Oppfølging av ungdommens bærekraftsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-12/21 Handlingsprogram for ungdomspanelet 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-13/21 Val av ungdomspanel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender