Ungdomspanelet

Møtedato : 05.12.2021 14:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-36/21 Val av leiar og nestleiar i ungdomspanelet 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-37/21 Endring i møteplan for Ungdomspanelet 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-38/21 Fordeling av ansvarskommunar 2021 - 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-39/21 Kantinedrift ved vgs i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-40/21 Fordeling av ungdomsmidlane 2021 - 2. tildeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-41/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
UP-42/21 Invitasjon til Ungdomsparlamentet 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-43/21 Invitasjon til arbeidsverksted om barn og unges medvirkning i og gjennom KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-44/21 Ungdomsmedverknad i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UP-45/21 Fordeling av fylkesutval og hovedutval 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-46/21 Evaluering av UFT 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UP-47/21 Programkomiteen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender