Ungdomspanelet

Møtedato : 04.11.2021 15:30

Møtested : Thon Hotel Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-35/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 35 vedlegg

← møtekalender