Ungdomspanelet

Møtedato : 17.10.2021 13:30

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-11/21 Godkjenning av protokoll Document_blue Protokoll
UP-29/21 UNG kunst og kultur - innspel til verdiskapingsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-30/21 Økonomiplan for 2022-2025, med budsjett for 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-31/21 Val av 2 representantar til CMPR North Sea Commission Youth conference Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UP-32/21 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 2. tildeling 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-33/21 Nyttårskonferansa - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender