Ungdomspanelet

Møtedato : 10.09.2021

Møtested : Thon hotel Surnadal

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-19/21 Nasjonalt ungdomsråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-20/21 UFT 2021 - planlegging og førebels saksliste Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-21/21 Møteplan Ungdomspanelet 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-22/21 Ålesund, Sula og Giske kommunar - plan for areal-, klima og transport i Ålesundsregionen - orientering om prosessen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-23/21 Ungdommens spørjetime på fylkestinget 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-24/21 Høyringssvar frå ungdomspanelet om fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender