Ungdomspanelet

Møtedato : 13.06.2021 13:30

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-11/21 Handlingsprogram og mål i økonomiplanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
UP-12/21 Inkluderande russetid for elevar i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-13/21 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
UP-14/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg
UP-15/21 Innspel frå ungdomspanelet til ruteendringsprosessen 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-16/21 Endring av regningslinjer for ungodmsmidlane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-17/21 Arbeid med Nyttårskonferansen 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-18/21 Arbeid med nasjonalt ungdomsråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender