Ungdomspanelet

Møtedato : 24.04.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-6/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 22 vedlegg
UP-7/21 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
UP-8/21 Skolevalg 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-9/21 Retningslinjer - årets ungdomskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-10/21 Ungdomsmidlar 1. tildeling 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender