Ungdomspanelet

Møtedato : 27.02.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-4/21 Forebygging av seksuell trakassering i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-5/21 Politisk regelverk for byggesaker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Opprop frå Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal om seksualitetsundervisning i skulen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender