Ungdomspanelet

Møtedato : 23.01.2021 10:00

Møtested : Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-1/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring for perioden 2021 – 2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UP-2/21 Forespørsel om deltaking i ungdomskonferanse hausten 2021 i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-3/21 Fordeling av ungdomsmidlane - 2. tildeling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender