Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 03.11.2021 10:30

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-8/21 Møteplan for yrkesopplæringsnemnda 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
YN-9/21 Auka lærlingmedverknad i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-10/21 Fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring, 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 9 vedlegg
YN-11/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
YN-12/21 Høyringssvar - forslag til ny opplæringslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/21 Skoleval 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-10/21 Rundskriv om læremiddel 2021/22 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-11/21 Status på formidling til læreplass hausten 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-12/21 Hovedinntak 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-13/21 2.gongs inntak til skoleåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/21 Budsjettoppfølging til og med august 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender