Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 03.06.2021 10:30

Møtested :

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-6/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg
YN-7/21 Prosjekt reiseliv - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/21 Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar frå grunnskolane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-7/21 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-8/21 Budsjettoppfølging jan-april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender