Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 17.03.2021 10:30

Møtested : Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-1/21 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2023/2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
YN-2/21 Tilbod som ikkje blir satt i gang, skoleåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
YN-3/21 Bruk av midlar til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå Fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
YN-4/21 Årsrapport for Yrkesopplæringsnemnda 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
YN-5/21 Kåring av Årets lærebedrift 2020 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/21 Retningslinjer for munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/21 Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/21 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/21 Årsresultat 2020 - budsjettoppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/21 Detaljbudsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender