Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 24.11.2021 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-19/21 Kontrollsjefen si undersøking av fagskolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
FAG-20/21 Fagskolen i Møre og Romsdal - økonomirapportering pr oktober 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-21/21 Årsrapport for studieåret 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-22/21 Første utkast til strategi for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender