Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 24.09.2021 10:30

Møtested : Fagskolen i M og R-studiested Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-9/21 Ny studentrepresentant i styret for studieåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-10/21 Studentdemokrati ved Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-11/21 Endring av utdanningsform for Boring og Havbunnsinnstallasjoner ved Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-12/21 Endring av medlemmar og oppdatering av mandat for den lokale klagenemnda for fagskoleutdanning, jfr. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) av 01.07.2018. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-13/21 Inntaket til Fagskolen i Møre og Romsdal 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-14/21 Status økonomirapportering pr 31. august 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-15/21 Samanslåing av Fagskolen i Kristiansund og Fagskolen i Ålesund - status pr september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-16/21 Status for strategiarbeid for Fagskolen i Møre og Romsdal - september 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-17/21 Handlingsplan for Fagskolen Møre og Romsdal for studieåret 2021-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-18/21 Møteplan for 2022 - Fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender