Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 20.05.2021 09:30

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-5/21 Orientering om status i arbeidet med ny strategi for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-6/21 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2021 - 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-7/21 Forslag om ikke å starte opp studie innan petroleumsfag - havbotninstallasjonar - ved Fagskolen i Møre og Romsdal for studieåret 2021/2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-8/21 Økonomirapportering pr. april 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender