Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 12.03.2021 09:00

Møtested : Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)

Møterom: Digitalt

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-1/21 Oppnemning av arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til ny strategiplan for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
FAG-2/21 Avslutning av tilsynet med Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-3/21 Fagskolene, fordeling av budsjettramme for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
FAG-4/21 Student- og tilsetterepresentasjon Document_blue Protokoll

← møtekalender