Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 08.11.2021 13:00

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-32/21 Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 25 vedlegg
UDK-33/21 Fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring, 2022-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 9 vedlegg
UDK-34/21 Økonomiplan med handlingsplan 2022-2025 med budsjett 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 7 vedlegg
UDK-35/21 Tilbud om 2ST i Skottland basert på godkjent utvekslingssammarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune v/Haram vgs og West Lothian County, Armadal Academy, Broxburn Academy, The James Young High Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UDK-36/21 Fylkeskommunale funksjonar i Sørsida Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
UDK-37/21 Auka lærlingmedverknad i Møre og Romsdal (saka blir ettersendt) Document_blue Protokoll
UDK-38/21 Høyringssvar - forslag til ny opplæringslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
UDK-39/21 Undersøking: Inntak og kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter § 6-17 i forskrift til opplæringsloven Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UDK-40/21 Videreføring av prosjekt reiseliv i 2022-24 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-41/21 Skaparkraft - 2022-2032: program for langsiktig omstilling av næringslivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UDK-42/21 Program for berekraftig by- og tettstadutvikling i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)

← møtekalender