Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 28.10.2021 10:30

Møtested : Gjermundnes vidaregåande skule

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-29/21 Oppfølgingstenesta (OT) - skoleåret 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-30/21 Innovasjonsprosjektet "Nye moglegheiter for digitale talent" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-31/21 Status og framdrift i integreringsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/21 Status på formidling til læreplass hausten 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-20/21 Rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/21 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet og mobbeombodet i Møre og Romsdal 2020-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

← møtekalender