Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 10.06.2021 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-17/21 Budsjettendring Borgund UPA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-18/21 Namn på den nye samanslåtte skolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-19/21 K651 Spjelkavik Arena - Skisseprosjekt - Vurdering av alternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
UDK-20/21 YSK-tilbod i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UDK-21/21 Verdiskaping og utdanning innan kulturelle og kreative næringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UDK-22/21 Den norske fagarbeidaren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-23/21 Landslinjer og aktuelle søknadar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
UDK-24/21 Skoleval 2021 Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/21 Budsjettoppfølging utdannings- og kompetanseutvalet - 1. tertial 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/21 Innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar frå grunnskolane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-14/21 Skolevalg 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-15/21 Rundskriv om læremiddel 2021/22 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender