Utdannings- og kompetanseutvalet

Møtedato : 06.05.2021 09:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: fjernmøte jf kommunelova § 11-7, digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UDK-6/21 Skolevalg 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UDK-7/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 2 vedlegg
UDK-8/21 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
UDK-9/21 Endring av namn på Fræna videregåande skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UDK-10/21 Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/21 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-10/21 Internasjonalt arbeid - Årsrapport 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
RS-11/21 Vigo IKS Årsmelding 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/21 NDLA (Nasjonal digital læringsarena) - årsrmelding 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender